Integritets- och sekretesspolicy

Senast uppdaterat: 24, jan, 2022

Eva Bodfäldt Education AB

info@evabodfaldt.com

Hur vi använder er data

Denna information gäller egentligen för produktion - endast

Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd

Vid samarbete med partners (webbdesigner med mera) råder sekretess gällande all kunddata. Datan får bara användas inom Eva Bodfäldt Education AB. Detta oavsett om det gäller:

 • Anonymiserad data – uppgifter som inte längre kan identifiera en fysisk person (går utanför GDPR)
 • Pseudonymiserade data – information som enbart kan kopplas till en identifierbar fysisk person med hjälp av kompletterande uppgifter (omfattas delvis av GDPR:s krav).
 • Personuppgifter – upplysningar som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (omfattas i sin helhet av GDPR:s krav).
  Det handlar således om all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en (fysisk) person som är i livet. Det kan röra sig om namn, adress, bilregistreringsnummer, personnummer men även foton och ljudinspelningar. Läs mer här om personuppgifter.

Vi saMlar in personuppgifter för att kunna:

 • leverera  tjänster/utbildningar på ett bra sätt på vår webbsite och i vår webbshop
 • utveckla tjänster som kunderna efterfrågar (vad, när, hur)
 • redovisa vår verksamhet enligt gällande lagstiftning (bokföring med mera.)

Vi saMlar in pseudononymiserad och anonymiserad data för att kunna:

 1. marknadsföra våra tjänster så att de når ut till de som är intresserade 
 1. förbättra vårt utbud samt användarvänligheten och funktionaliteten 

Lagring och spridning av data

Vi använder det svenska webbhotellet Oderland. All teknik för vår webbshop, utom sista steget i betalningslösningen är installerad här. Det innebär att vår kunddatabas finns här och endast administreras av oss. Även vår mail ligger här. Vidare har vi valt att ha funktioner såsom nyhetsbrev och meddelanden (t ex påminnelser) installerade här. Med andra ord, datan lagras fortfarande på vårt webbhotell (i motsats till MailChimp eller liknande).

Betalningslösning

Vi använder Swedbank Pay som betallösning (allra sista steget när du köper en utbildning). Genom att betala hos oss kommer Swedbank Pay att ta del av er betalinformation. Läs deras integritetspolicy här. 

Tredje part (Ej EU) - samtycke krävs

Vi säljer inte er data till tredje part.

Vi använder tredjepart-tjänster. 

 • En del används för säkerhet och funktionalitet – där all data är anonymiserad.
 • Vi använder oss av Google Analytics med den nya anonymiseringsinställningen (Google får inte tillgång till hela din IP-adress längre).
 • Dock använder vi även Facebook Pixel som underlag för förbättringar och marknadsföring samt YouTube och Vimeo för streaming av filmer.
  Eva Bodfäldt Education AB får inte tillgång till IP-adresser från dessa tjänster, dock kan dessa tredjepartsleverantörer själva spåra IP-adresser vilket kan klassas antingen som personuppgift eller p
  seudonymiserade data (beroende på teknisk set-up) och omfattas således under GDPR.

Varför analyserar vi aktiviteten på vår webbplats?

Det gör vi för att kunna förbättringar för besökarna och kunderna gällande:

 • vårt utbud och de tjänster vi erbuder (vad vill våra kunder ha?)
 • funktion och användarvänlighet (är det lätt att använda våra webbtjänster?)
 • våra marknadsföringsaktiviteter (ge rätt typ av erbjudande till rätt typ av person i rätt forum)

Varför sparar vi kunddata vid köp i vår webbshop?

 • Vi sparar e-post från er 12 månader för att kunna svara och kommunicera (vi sparar aldrig er som ”kontakt)
 • Köparens persondata sparas (fakturerings- och bokföringssinformation) i enlighet med gällande lagstiftning.
 • Vid köp skapas ett konto med köparens data, köpta kurser och åtkomst till aktiva “när du vill-kurser” (självstudier vid datorn) vilket ger kunden möjlighet att själv ändra adressuppgifter, ändra lösenord och få översikt över sina senaste köp.
 • Vi sparar information om er hund/era hundar och era träningsintressen för att kunna utforma relevanta, nya utbildningar.
 

Kommentarer på vår blogg

Vi har stängt av all lagring av persondata för kommentarer på vår blogg. 

Formulär, påminnelser, nyhetsbrev och liknande

Vi använder endast aktivt godkännande för dessa typer av datainsamling. Med andra ord, besökaren och/eller kunden måste aktivt “klicka” i en ruta för att godkänna.

Kontakt via facebook och/eller Instagram

Att använda Facebook och Instagram innebär i dagsläget att dina personuppgifter kan komma att överföras till tredje land utanför EU/EES-området. Tredje land omfattas inte av GDPR. Detta kan alltså innebära en ökad risk i integritetshänseende vilket inte Eva Bodfäldt Education kan ta ansvar för. Om ni väjer Facebook som kontaktyta har ni redan själva godkänt de villkor som FaceBook har.

 
 

Copyright & upphovsrätt

Allt material på www.evabodfaldt.com är copyrightskyddat där inte annat anges. Andra varumärken och produkter som syns på vår webbsida är upphovsrättsskyddade av respektive upphovsperson, där eva bodfäldt education AB har köpt licens för den typ av publicering som sker.

Produktbilder

Fotografer: namnen finns på produktsidorna

Hem, om & Blogg

SHOP/PRODUKTSIDOR

 

KALLELSE TILL UTBILDNING “ONLINE”

Kallelse till onlineföreläsning skickas ut dels som en påminnelse dagen innan och sedan samma dag vid lunchtid. Titta i skräpkorgen om du inte fått informationen.villkor för anmälan och köp

genom att klicka i rutan när du checkar ut - godkänner du dessa villkor.

Kallelse till utbildning “på plats”

I samband med betalningen får du ett kvitto. Cirka tio dagar innan påbörjad kurs skickar vi information om vad du behöver ta med dig. OBS! Om du inte erhållit
information titta då först i din skräpkorg innan du kontaktar oss på kurser@evabodfaldt.com

KALLELSE TILL UTBILDNING “ONLINE”

Kallelse till onlineföreläsning skickas ut dels som en påminnelse dagen innan och sedan samma dag vid lunchtid. Titta i skräpkorgen om du inte fått informationen.

Kallelse till Utbildning “när du vill”

xxx

AVBOKNING OCH ÅTERBETALNING

Avbokning ska ske skriftligt.

 • Återbetalning minus en administrativ avgift om 300 kr (kurser) sker senast 14 dagar före kursstart.
 • Vid förhinder senare än 14 dagar före kursstart måste du själv sälja platsen vidare till annan person i de fall då vi inte redan har en reservlista.
 • Vid sjukdom eller olycksfall ber vi dig kontakta din bank angående din avbeställningsförsäkring (vid kortbetalning).

ÖVRIGA VILLKOR

 • Enligt lagen om tillsyn över hundar och katter (Lag 2007:1150) har en hundägare alltid strikt ansvar för sin hund
 • Vill du ta bilder? Kontrollera först med övriga deltagare att de vill vill vara med på bild.
 • Filmning av lärare är inte tillåten.

Utskick

Du får INTE påminnelser eller annat såsom till exempel nyhetsbrev atomatiskt, utan att aktivt själv kryssa i att du vill ha det när du checkar ut.

BETALNING

Vi accepterar kortbetalning och Swish via bokningssystemet.

Integritetspolicy

VI EFTERSTRÄVAR EN HÖG NIVÅ AV DATASKYDD

Vid samarbete med partners (kommunikatörer, designers, kreatörer och liknande) råder sekretess gällande all kunddata. Datan får bara användas inom Eva Bodfäldt Education AB. Detta oavsett om det gäller:

 1. Anonymiserad data – uppgifter som inte längre kan identifiera en fysisk person (går utanför GDPR)
 2. Pseudonymiserade data – information som enbart kan kopplas till en identifierbar fysisk person med hjälp av kompletterande uppgifter (omfattas delvis av GDPR:s krav).
 3. Personuppgifter – upplysningar som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (omfattas i sin helhet av GDPR:s krav).

  Personuppgifter handlar således om all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en (fysisk) person som är i livet. Det kan röra sig om namn, adress, bilregistreringsnummer, personnummer men även foton och ljudinspelningar. Läs mer här om personuppgifter.

VI SAMLAR IN PERSONUPPGIFTER FÖR ATT KUNNA: